การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงานหลายอัตราทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 นักศึกษาท่านใดสนใจ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่