รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  มาศนิยม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี เป็นตัวแทนภาคในการรับมอบครั้งนี้  ภาควิชาฯ  ขอขอบพระคุณทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่านอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองทุนท่านให้มีความเจิรญยิ่งๆขึ้นไป