ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัดโครงการแข่งขันประดิษฐ์รถ Power jet car โดยใช้พลังลมจากลูกโป่ง ประจำปี 2561  ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยสามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี่ Click