ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้ให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ เช่น

 

ศึกษาผนังบ่อเหมืองหินแข็ง 

การผลิตอิฐบล็อคเถ้าไม้ยางพาราและถ่ายทอดองค์ความรู้
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 50,000.-บาท

ศึกษาเสถียรภาพผนังบ่อเหมืองยิปซัม

สำรวจธรณีวิทยาของถ้ำแหล่งท่องเที่ยว 
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 30,000.-บาท

สำรวจแหล่งแร่ยิปซัม
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 50,000.-บาท