ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ป.ณ. 2 ตำบล คอหงส์
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
หมายเลขโทรศัพท์ 074-287065-66  074-287330
โทรสาร 074-558834
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Department of Mining and Materials Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University (PSU)
Tambol KorHong, HatYai, Songkhla Province, 90112
Tel. (+66) 074-287065-66  074-287330
Fax (+66) 074-558834