Slide

สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

กิจกรรมคณะฯ

 • 10 Jun
  วันปิดเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 09 Jun
  วันสุดท้ายเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 17 Apr
  วันเปิดเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 25 Mar
  วันปิดเทอม 2 ปี 2565 All Day

 • 10 Jun - 26 Mar
 • 24 Mar - 29 Oct
Slide
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

วิศวกรรมเหมืองแร่เป็นสาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมของหิน ลักษณะการวางแผนออกแบบ การควบคุมการทำเหมืองแร่ กระบวนการผลิตสินแร่ และกระบวนการแยกแร่ รวมไปถึงงานโลหะกรรม วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยาประยุกต์ เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และโยธา

สาขาวิศวกรรมวัสดุ

เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ โครงสร้างของวัสดุ สมบัติของวัสดุ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างวัสดุใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้ได้สมบัติใหม่ที่ต้องการ หลังจากนั้นก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต สามารถที่จะทำการผลิตเพื่อนำมาใช้งานได้ตามสมรรถนะที่ต้องการ