ที่ตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  •  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ช่องทางติดต่อ

  • โทรศัพท์:0-7428-7065 และ 0-7428-7066
  • อีเมล์:-

Social Media