หลักสูตร​วิศวกรรม​ศาสตรบัณ​ฑิต​ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ​ หลักสูตร​ปรับปรุง​ พ.ศ.2564​ ผ่านการรับรองหลักสูตร​จากสภาวิศวกร​เป็นที่เรียบร้อยแล้ว​

289835313 428144385873661 629851502025027690 n