สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุโดยความร่วมมือจากคณะนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน ม.อ. วิชาการ ณ บริเวณลานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วย

  • การแข่งขันประดิษฐ์รถ Power Jet ด้วยแรงดันลมจากลูกโป่ง สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
  • การจัดบูธแนะนำสาขาวิชาฯ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 

QR_code.png

 

สำหรับรายละเอียดและภาพกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ Facebook สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ละวัสดุ

QR code