สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ นำทีมโดย ผศ.ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสาขาทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565  ณ อาคารสาขาวิชาฯ โดยมีกลุ่มปฏิบัติการอันประกอบด้วย

          - การจำแนกแร่สำคัญ 20 ชนิดที่พบในประเทศไทย

          - การเปลี่ยนแร่เป็นวัสดุผ่านการทดลองถลุงซิลิกอนจากแร่ควอร์ต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

สำหรับรายละเอียดและภาพกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ Facebook สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ละวัสดุ

QR code